Eerste Deventer Montessorischool is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. De naam en het bijzondere karakter dankt de school aan Maria Montessori. Haar opvoeding- en onderwijsidee liggen ten grondslag aan de wijze waarop wij ons onderwijs geven.